Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania

Autor:

Bartkowiak, Edyta

Temat i słowa kluczowe:

matka ; macierzyństwo ; miłość macierzyńska ; mamka ; opiekunka ; piastunka ; niańka ; rodzina ; dom rodzinny ; opieka ; wychowanie ; edukacja ; zabawy ; powinności rodzicielskie

Opis:

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstrakt:

Obraz matki i macierzyństwa w niniejszym opracowaniu został rozpatrzony na płaszczyźnie normatywnej, przy uwzględnieniu nade wszystko teorii pedagogicznej,która znalazła swoje odzwierciedlenie w dziełach klasyków wychowania, zebranych w źródłach do historii wychowania, przedwojennych i późniejszych. Warto dodać, że zachowania macierzyńskie bywały też zaburzone, co w prezentowanym artykule zostało zanalizowane w kategoriach patologicznych wyjątków.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Haratyk, Anna. Red. ; Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Walasek, Stefania. Red. ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi: 10.23734/wwr20152.271.294

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 271-294

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Edyta Bartkowiak

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.