Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rodziny z dzieckiem z zespołem Downa w sytuacji kryzysu ekonomicznego, przemian społecznych i obyczajowych

Autor:

Minczakiewicz, Elżbieta Maria

Temat i słowa kluczowe:

rodzina ; zespół Downa ; struktura rodziny ; jakość życia ; potrzeby

Opis:

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstrakt:

Opracowanie o charakterze komparatystycznym jest próbą ukazania sytuacji życiowej i jakości funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa na tle sytuacji statystycznych rodzin polskich wychowujących dziecko o prawidłowym rozwoju i porównywalnym wieku życia.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Współtwórca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Gandecka, Kamila. Red.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi: 10.23734/wwr20151.345.358

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 345-358

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Elżbieta Maria Minczakiewicz

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.