Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

"Przyjaciele dla naszych dzieci" – rola rodziców w organizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci z zespołem Downa

Autor:

Jędrzejowska, Agnieszka

Temat i słowa kluczowe:

wspomaganie rozwoju dziecka ; przyjaźń ; dzieci ; rodzice ; edukacja włączająca

Opis:

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstrakt:

Tekst przedstawia edukację włączającą jako nowe systemowe rozwiązanie na etapiewychowania przedszkolnego dla dzieci z zespołem Downa. Współpraca między rodzicami(inicjatorami innowacji) a władzami miasta Wrocławia zaowocowała w 2009 rokuutworzeniem oddziałów integracyjnych z homogeniczną niepełnosprawnością (z zespołemDowna). Powszechnie w grupach integracyjnych nadal dominują różne niepełnosprawności.Celem artykułu jest wskazanie odpowiedzi na pytanie: skąd u rodziców wzięła się myśl na takie decyzje oraz jakie są efekty wprowadzonych zmian?

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Gandecka, Kamila. Red.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi: 10.23734/wwr20151.335.344

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 335-344

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Agnieszka Jędrzejowska

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.