Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu na tle modeli i koncepcji rozwojowych współczesnych bibliotek akademickich

Autor:

Piotrowicz, Grażyna

Temat i słowa kluczowe:

biblioteka akademicka ; biblioteka jako miejsce ; przestrzeń elektroniczna ; model hybrydowy biblioteki ; Information Commons ; Learning Commons ; Biblioteka 1.0 ; Biblioteka 2.0 ; Biblioteka 3.0 ; biblioteka jako centrum wiedzy ; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Abstrakt:

W artykule zarysowano aktualne modele i koncepcje rozwojowe współczesnych bibliotek akademickich. Przedstawiono ciągłą potrzebę istnienia i ewolucji biblioteki - jako fizycznie funkcjonującego miejsca oraz dynamikę rozwoju jej przestrzeni elektronicznej, opartej na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i kierunki tych przeobrażeń. Wykazano, że obie te przestrzenie wzajemnie się przenikają, dopełniają i współdziałają ze sobą tworząc model hybrydowy biblioteki. Na tym tle zaprezentowano ogólną wizję rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w nowym gmachu oraz aktualnie stosowane rozwiązania oparte na szerokim wykorzystaniu technologii teleinformatycznych i mediów cyfrowych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Współtwórca:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Data wydania:

2015

Format:

application/pdf

Identyfikator:

DOI: 10.23734/73.16.002 ; ISBN 978-83-910595-8-6

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Grażyna Piotrowicz

Autor opisu:

TK