Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015 : Wprowadzenie

Autor:

Piotrowicz, Grażyna

Temat i słowa kluczowe:

Internet ; komputeryzacja ; bazy danych ; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ; dziedzictwo kulturowe ; technologia cyfrowa ; udostępnianie online ; model hybrydowy biblioteki ; przestrzeń elektroniczna ; biblioteka akademicka ; serwisy informacyjne ; systemy elektroniczne ; cyfrowe zabezpieczanie ; sieć globalna ; elektroniczne zasoby informacyjne ; przestrzeń fizyczna ; usługi online ; technologia teleinformatyczna

Abstrakt:

W publikacji zaprezentowano 27 autorskich opracowań przygotowanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, przedstawiających jej osiągnięcia w sferze unowocześniania i poszerzania zakresu świadczonych usług o usługi online, wzbogacania i urozmaicania zasobów o elektroniczne zasoby informacyjne oraz optymalizowania prac i procesów wewnątrzbibliotecznych, które osiągnięto w okresie ostatniej dekady dzięki wprowadzaniu komputeryzacji oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii cyfrowych i teleinformatycznych. W przygotowanych artykułach przedstawiono realizację wizji rozwoju Biblioteki w formie modelu hybrydowego, unowocześniającego zarówno jej przestrzeń fizyczną, jak i elektroniczną. Zaprezentowano bazy danych, serwisy i systemy elektroniczne zarówno komercyjne, jak i autorstwa pracowników Biblioteki, które usprawniają jej funkcjonowanie w różnych oddziałach i agendach bibliotecznych. Omówiono także procesy cyfrowego zabezpieczania dziedzictwa kulturowego zawartego w zbiorach specjalnych Biblioteki oraz formy i sposoby jego udostępniania online w globalnej sieci Internet.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Współtwórca:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Data wydania:

2015

Format:

application/pdf

Identyfikator:

DOI: 10.23734/73.16.001 ; ISBN 978-83-910595-8-6

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Grażyna Piotrowicz

Autor opisu:

TK