Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Prawotwórcza działalność administracji − de lege lata i de lege ferenda

Autor:

Mielczarek, Justyna

Temat i słowa kluczowe:

akty prawa wewnętrznie obowiązujące ; zamknięty system źródeł prawa powszechnie obowiązującego ; ródła prawa ; przepisy administracyjne

Abstrakt:

Artykuł przedstawia tematykę działalności prawotwórczej organów administracji publicznej. W tym celu zaprezentowano poglądy doktryny, a także uregulowania Konstytucji Rzeczypospolitej dotyczące problematyki źródeł prawa. Na tym tle wskazano m.in. na kontrowersje związane z przyjęciem zamkniętego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, z dychotomicznym podziałem źródeł prawa na akty powszechnie i wewnętrznie obowiązujące oraz dyskusje dotyczące stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących przez organy administracji.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Giełda, Małgorzata Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata Red. ; Klat-Wertelecka, Lidia. Rec.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-04-2 (pdf) ; ISBN 978-83-65431-03-5 (druk)

Język:

pol

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Justyna Mielczarek

Autor opisu:

TK