Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Nowoczesne technologie w pracy Oddziału Zbiorów Muzycznych

Autor:

Osowski, Mirosław

Temat i słowa kluczowe:

komputeryzacja ; katalogi ; digitalizacja ; opracowanie zbiorów bibliotecznych ; muzykalia ; Oddział Zbiorów Muzycznych

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy Oddziału Zbiorów Muzycznych oraz ich wpływ na zmianę w sposobie pracy i obsługi użytkowników. Zaprezentowano wieloletnią współpracę z Katalogiem RISM, w zakresie opracowywania rękopisów muzycznych, specyfikę opracowania katalogowego nowych druków muzycznych w formacie MARC21 w katalogu komputerowym BUWr oraz katalogu NUKAT, a także opis w formacie Dublin Core i pełnotekstową prezentację historycznych zasobów muzycznych w Bibliotece Cyfrowej UWr. Przybliżono również problematykę udostępniania użytkownikom Biblioteki szczegółowej informacji nt. zasobu muzycznego poprzez digitalizację i udostępnianie na witrynie internetowej BU zdigitalizowanych katalogów kartkowych. Ponadto przedstawiono udział pracowników oddziału w licznych projektach, w których wykorzystywane są różne techniki komputerowe i technologie teleinformatyczne.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Współtwórca:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Data wydania:

2015

Format:

application/pdf

Identyfikator:

DOI: 10.23734/73.16.023 ; ISBN 978-83-910595-8-6

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Mirosław Osowski

Autor opisu:

TK