Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Nowe możliwości opracowania, zabezpieczania i prezentacji starych druków powstałe dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii komputerowych

Autor:

Konik, Alicja ; Karlak, Weronika ; Codogni-Łańcucka, Diana

Temat i słowa kluczowe:

digitalizacja na żądanie ; Semantic Web ; CERL ; wyszukiwanie pełnotekstowe ; NUKAT ; Viadrina ; Dublin Core ; znaki wodne ; Enrich ; wirtualne środowiska badań ; PLMET ; MARC21 ; punkty dostępu do treści ; dokumenty graficzne ; HPB Database ; OCR ; sieć semantyczna ; Europeana ; zdigitalizowany katalog kartkowy ; Succeed ; stare druki ; humanistyka cyfrowa ; komputerowe opracowanie ; metakatalog ; optyczne rozpoznawanie tekstu ; proweniencja ; oprawy ; schemat metadanych ; Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego ; digitalizacja planowa ; system dLibra ; fotokatalog ; inwentarz elektroniczny ; elektroniczny katalog mikrofilmów

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wpływ technologii teleinformatycznej na realizację najważniejszych zadań Oddziału Starych Druków: inwentaryzowanie, opracowywania i udostępnianie zasobów. W ujęciu chronologicznym omówiono proces wprowadzania techniki komputerowej do opracowywania starych druków. Dzięki implementacji coraz nowszych rozwiązań teleinformatycznych inwentaryzowanie i opracowanie odbywa się obecnie tylko w formie elektronicznej, a rekordy widoczne są w: bazie lokalnej BUWr, katalogu centralnym NUKAT i powiązanych z nim metakatalogach, a także w bazie HPB - prowadzonej przez Konsorcjum CERL. Obok katalogu elektronicznego użytkownicy mają dostęp do zasobów Oddziału poprzez: zdigitalizowany katalog kartkowy, w tym „fotokatalog” z fotokopiami kart tytułowych, bazę mikrofilmów, pozwalającą szukać według wielu kategorii, a także przez Bibliotekę Cyfrową UWr (BCUWr), która udostępnia pełne teksty ok. 6 000 najcenniejszych starych druków, zdigitalizowanych podczas bieżącej działalności Oddziału oraz w ramach realizowanych projektów. Poprzez dobór wieloaspektowych słów kluczowych tworzone są odpowiednio precyzyjne punkty dostępu do zdigitalizowanych materiałów, a dzięki najnowszym narzędziom technologicznym opracowuje się graficzną zawartości starych druków tak, by zawarte w nich ilustracje mogły uzyskać status samodzielnych obiektów. Wysokiej jakości skany stanowią punkt wyjścia dla długotrwałej archiwizacji oraz otwierają możliwości pogłębionego opracowania treści zasobów, jak np. znaków wodnych i opraw, a także lepszą wyszukiwalność tekstu po poddaniu go obróbce OCR. Otwiera to perspektywę dla nowych badań, a przed Oddziałem stawia nowe wyzwania.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Współtwórca:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Data wydania:

2015

Format:

application/pdf

Identyfikator:

DOI: 10.23734/73.16.020 ; ISBN 978-83-910595-8-6

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Diana Codogni-Łańcucka, Weronika Karlak, Alicja Konik

Autor opisu:

TK