Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Techniki wykorzystywane w Pracowni Reprografii i Digitalizacji na przestrzeni 65 lat jej działalności

Autor:

Katarzyński, Jerzy

Temat i słowa kluczowe:

kopiowanie ; reprografia ; mikrofilmowanie ; elektrografia ; zapis cyfrowy ; fotografia ; digitalizacja ; skanowanie ; Pracownia Reprografii i Digitalizacji ; zabezpieczanie ; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano przeobrażenia w technikach zabezpieczania i udostępniania zbiorów bibliotecznych dokonujące się w Pracowni Reprografii i Digitalizacji (PRiD) Biblioteki Uniwersyteckiej na przestrzeni 65 lat jej działalności. Opisano, jak przełom analogowo-cyfrowy w dziedzinie nośników informacji i sposobów jej zapisu spowodował w Pracowni poszukiwanie jakościowej równowagi pomiędzy tradycyjnymi metodami służącymi do zabezpieczania i udostępniania zbiorów, a ich odpowiednikami w formie elektronicznej. Przedstawiono procesy digitalizacji zbiorów do Biblioteki Cyfrowej UWr, a tym samym – Europeany oraz do licznych projektów, które zabezpieczają zbiory, pozwalając jednocześnie na otwarty dostęp do ich cyfrowych kopii, nieograniczony przez czas i przestrzeń.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Współtwórca:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Data wydania:

2015

Format:

application/pdf

Identyfikator:

DOI: 10.23734/73.16.017 ; ISBN 978-83-910595-8-6

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Jerzy Katarzyński

Autor opisu:

TK