PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Temat i słowa kluczowe:

administracja publiczna ; samorząd terytorialny ; interes publiczny ; dobro wspólne ; podmioty administracji publicznej ; prawa i obowiązki jednostki ; prawa i obowiązki obywatela ; oczekiwania społeczne ; partycypacja społeczna ; zakres zadań publicznych administracji ; sposoby realizacji oczekiwań społecznych ; problemy strukturalne administracji ; subsydiarność ; decentralizacja ; dekoncentracja ; kompetencje prawotwórcze administracji ; źródła prawa ; kadry administracji publicznej ; styl administrowania ; Unia Europejska ; polskie prawo administracyjne ; nauka administracji ; europejskie prawo administracyjne

Abstrakt:

Wyzwania i oczekiwania społeczne wobec administracji publicznej powoduje wiele determinantów. Wynikają one z przekształceń o charakterze transformacji ustrojowej, wpływu czynników ustrojowych i politycznych, przemian społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie, przeprowadzanych reform o charakterze menedżerskim i odnoszących się do zarządzania administracją publiczną, przyjmowanych strategii rozwoju państwa i administracji, globalizacji i wprowadzanych mechanizmów gospodarki wolnorynkowej oraz trendów do ekonomizacji działań administracji publicznej. Podane tutaj determinanty wpływające na kształtowanie się oczekiwań społecznych wobec administracji publicznej, a następnie wyzwań jakie przed nią są stawiane to tylko wybrane przykłady procesów zachodzących we współczesnych państwach i w administracji publicznej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Giełda, Małgorzata Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata Red. ; Klat-Wertelecka, Lidia. Rec.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-04-2 (pdf) ; ISBN 978-83-65431-03-5 (druk)

Język:

pol

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma wersję:

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK