Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Współczesna rodzina jako czynnik zachowania dewiacyjnego

Autor:

Kraus, Blahoslav

Temat i słowa kluczowe:

zaburzenia społeczne ; rodzina ; zachowania dewiacyjne ; socjalizacja

Opis:

Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstrakt:

Rodzina uznawana jest za znaczący czynnik zachowań dewiacyjnych w wieloczynnikowejteorii poszukiwania ich przyczyn. Środowisko rodzinne kształtuje najważniejsze cechy osobowości, w tym dewiacje. Uległo ono radykalnym zmianom w ciągu ostatnich dwudziestu lat, co pozostawiło swoje piętno na wzroście występowania zaburzeń społecznych. Niniejszy artykuł wyjaśnia najważniejsze konteksty tego rozwoju.

Miejsce wydania:

Wrocław ; Jelenia Góra

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Współtwórca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Albański, Leszek. Red.

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi: 10.23734/wwr20132.331.338

Źródło:

Pdg P 343

Język:

eng

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 331-338

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Blahoslav Kraus

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.