Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Współczesna rodzina - czy tylko problem struktury zewnętrznej?

Autor:

Kwak, Anna

Temat i słowa kluczowe:

Międzynarodowy Rok Rodziny ; społeczeństwo

Abstrakt:

W dobie procesów indywidualizacji i zmian warunków życia pojawiają się rozważania„co dalej będzie z rodziną”. Niektórzy uważają rodzinę za przeżytek, inni nadają znamiona rodziny wszystkim formom organizacji życia osobistego. Przeciwwagą dla rodziny mają być jej alternatywne formy. Czy jest na to powszechna zgoda?Wpływy zmian społecznych, ekonomicznych i demograficznych na rodzinę są powszechnie zauważane. Wskazuje się na problemy rodziny w wypełnianiu jej zadań,na trudności materialne, brak wsparcia dla młodego i starszego pokolenia,trudności w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Niemniej docenia się wagę rodziny dla jednostek i dla społeczeństwa, jej znaczenie w działaniach na rzeczpostępu i rozwoju. Rysujący się obraz współczesnej rodziny budzi kilka moich refleksji. Fakty demograficzne dotyczące małżeństwa i rodziny przynoszą określone konsekwencje społeczne, ale też są powiązane z przyczynami zagrażającymi formowaniui funkcjonowaniu rodzin, przyczynami tkwiącymi w społeczeństwie. Na ile rodzina ustępuje miejsca na rzecz samorealizacji jednostek? Na ile rodzina zmienia się wewnętrznie – czy deklaratywność przekształca się w realizowanie? Czy rodzina jest nadal wartością? A co z przyszłością – z zabezpieczeniem w okresie starości, czy rodzina współczesna temu podoła?

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Współtwórca:

Taranowicz, Iwona. Red. ; Grotowska, Stella. Red.

Data:

2015

Typ zasobu:

książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

978-83-62563-487

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.