Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Pytania prejudycjalne sądów do TS UE

Autor:

Michalska, Justyna

Temat i słowa kluczowe:

państwo członkowskie ; pytanie preducjalne ; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ; wymiar sprawiedliwości ; sąd krajowy ; Unia Europejska

Abstrakt:

Traktaty będące podstawą Unii Europejskiej nie zawierają zasad rozstrzygania konfliktów przepisów prawa unijnego z normami prawa wewnętrznego poszczególnych państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dążąc do zapewnienia jednolitego i spójnego stosowania prawa unijnego sformułował zasadę pierwszeństwa stosowania całego prawa UE przed wszystkimi normami wewnętrznymi, w tym konstytucyjnymi. Pojawić się zatem musi pytanie, w jaki sposób organy państw członkowskich Unii podchodzą w praktyce do zasady pierwszeństwa, skoro w ich systemach prawnych nie znajdujemy jednoznacznych i nie budzących wątpliwości reguł pozwalających na bezwzględne respektowanie tej zasady. Polski porządek prawny jest tu dobrym polem badawczym, gdyż z jednej strony przepisy Konstytucji RP dają podstawę do przyznania pierwszeństwa Traktatom unijnym i prawu stanowionemu przez Unię w przypadku kolizji z ustawami, ale z drugiej formułują, bez żadnych wyjątków, zasadę nadrzędności Konstytucji.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red. ; Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-35-2

Język:

pol

Powiązanie:

(E-Monografie ; nr 58) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK