Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Dialog międzykulturowy jako źródło przezwyciężania słabości rozwiązań instytucjonalnych w Unii Europejskiej

Autor:

Jedlecka, Wioletta

Temat i słowa kluczowe:

prawo międzynarodowe ; Unia Europejska ; kultura prawna ; państwo prawa ; rządy prawa ; zasady prawa wyborczego ; prawo UE ; dialog międzykulturowy ; sędziokracja ; orzecznictwo sądowe

Abstrakt:

Niniejsza publikacja została podzielona na trzy merytoryczne części. W pierwszej z nich znalazły się rozważania teoretyczne odnoszące się do problematyki rządów prawa. W drugiej skoncentrowano się na problematyce rządów prawa w orzecznictwie sądowym. Trzecia, ostatnia, jest zbiorem różnych opracowań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych dotyczących szeroko pojmowanej europejskiej kultury prawnej. Prezentowane prace stanowią rozwinięcie referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Rządy prawa i europejska kultura prawna, która odbyła się w dniach 29-30 maja 2014 roku w Zieleńcu. Mamy nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników publikacja stanie się inspiracją do dalszych refleksji nad ideą rządów prawa i europejską kulturą prawną, a jednocześnie będzie mogła być wykorzystywana jako pomoc naukowa.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jedlecka, Wioletta Red. ; Helios, Joanna Red. ; Bator, Andrzej Red. ; Potrzeszcz, Jadwiga Rec.

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-15-4

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 55)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK