Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Zasady prawa jako czynnik zapewniający aksjologiczną spójność systemu prawa

Autor:

Makarucha, Robert

Temat i słowa kluczowe:

spójność aksjologiczna ; tworzenie, stosowanie, wykładnia prawa ; zasady prawa ; zasady prawa w znaczeniu dyrektywalnym i opisowym ; postulaty systemu prawa ; zasady systemu prawa ; opisowy, optymalizacyjny charakter zasad prawa

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. ; Streszcz. w jęz. ang.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2299-8322

Język:

pol ; eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastąpiony przez:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Robert Makarucha

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm ; TK