Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Znaczenie zasady legalizmu w procesie planowania wydatków budżetowych gminy

Autor:

Mieszkała, Krystian

Temat i słowa kluczowe:

budżet jednostki samorządu terytorialnego ; gmina ; samorząd terytorialny ; wydatki publiczne ; praworządność ; zasada legalizmu

Opis:

Ukształtowany w wyniku reformy z 1998 roku ustrój samorządu terytorialnego realizuje konstytucyjną gwarancję samodzielności jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie samodzielności finansowej wyrażającej się także w samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania wydatków z budżetu tych jednostek. W artykule przeprowadzona zostanie analiza przepisów konstytucyjnych i ustawowych w świetle ich interpretacji orzeczniczej i doktrynalnej celem ustalenia wpływu konstytucyjnej zasady legalizmu w działaniu organów władzy publicznej na realizację samodzielności wydatkowej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Współtwórca:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Data:

2013

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-42-0

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK