Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Struktura gminnej subwencji ogólnej

Autor:

Małkiewicz, Agnieszka

Temat i słowa kluczowe:

finanse publiczne ; subwencje ; jednostka samorządu terytorialnego ; dochody jednostek samorządu terytorialnego ; dotacja ; subwencje ogólne

Opis:

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego gwarantowana przez Konstytucję i ustawy ustrojowe nie tylko nie gwarantuje rzeczywistej samodzielności finansowej tym jednostkom, ale też nie wyłącza obowiązku państwa w udzielaniu im pomocy finansowej. Ustawy z zakresu prawa finansów publicznych oraz doktryna do dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaliczają dotacje i subwencje z budżetu państwa na wykonywanie wskazanych prawem zadań. Artykuł poświęcony jest analizie prawnej i doktrynalnej jednej z kategorii subwencji, jaką jest subwencja ogólna.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Współtwórca:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Data:

2013

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-42-0

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK