Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Procedura pozyskiwania środków z funduszy europejskich w celu realizacji polityki regionalnej

Autor:

Kot, Oliwia

Temat i słowa kluczowe:

fundusz europejski ; polityka rozwoju ; kwalifikowalność projektów ; matryca logiczna ; generator wniosków

Opis:

Reforma terytorialna warunkująca przeprowadzenie reformy ustrojowej samorządu terytorialnego wykreowała w efekcie nowy podmiot w postaci województwa samorządowego o randze regionu. Stał się on ośrodkiem regionalnego rozwoju wykorzystującym instrumenty finansowania z funduszy unijnych na potrzeby nie tylko własne, ale też potrzeby jednostek samorządu lokalnego z jego obszaru. Artykuł poświęcony jest analizie procedury aplikowania o środki z tych funduszy.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Współtwórca:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Data:

2013

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-42-0

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK