PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Autor:

Cieśliński, Aleksander

Temat i słowa kluczowe:

rynek ; Unia Europejska ; integracja europejska ; przepływ towarów ; rynek wewnętrzny UE ; prawo gospodarcze ; obrót międzynarodowy ; obywatelstwo UE ; system ochrony prawnej w UE ; wykładnia prawa unijnego ; zasada niedyskryminacji ; zasada proporcjonalności ; zasada kraju pochodzenia ; swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału

Opis:

Celem niniejszej rozprawy jest analiza swobód jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, który stanowi fenomen, zapewniając funkcjonowanie obszaru gospodarczego bez granic wewnętrznych na skalę nieznaną w stosunkach międzynarodowych. Swobody są niewątpliwie interesującym obiektem badawczym z wielu względów, a analiza ich norm okazuje się wyzwaniem zarówno z perspektywy teoretycznej, jako zasad prawa oraz praw podmiotowych, jak i praktyki stosowania. Należy je widzieć, jako prawne instrumenty ingerencji w autonomię państw, rozstrzygania konfliktów podstawowych wartości oraz regulacji stosunków różnych uczestników obrotu na rynku wewnętrznym, a zarazem instrumenty ochrony prawnej jednostek w sporach z władzą publiczną oraz podmiotami prywatnymi takimi jak np. pracodawcy. Najczęściej jednak w literaturze dominuje opis każdej ze swobód traktowanych odrębnie, z ewentualnością poświęcenia mniejszej części na rozważenie relacji między nimi czy porównanie, gdzie zbiorcze przedstawianie ma charakter raczej uzupełniający. Z drugiej strony spotkać można opracowania wybranych zagadnień natury przekrojowej, ale nie towarzyszy im zamiar ujęcia całościowego wszystkich ich zasadniczych aspektów. Tę lukę stara się wypełnić autor, nie koncentrując się na osobnej analizie każdej z nich, lecz traktując kompleksowo, jako jedną instytucję o charakterze fundamentalnym, będącą efektem konwergencji, z zamiarem uchwycenia zasadniczych aspektów konstrukcyjnych w ujęciu systemowym i funkcjonalnym.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Data:

2013

Format:

application/pdf

Źródło:

ISBN 978-83-61370-81-9

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. E-Habilitacje ; nr 4)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa:

© Copyright by Aleksander Cieśliński

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Autor opisu:

TK