Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rola ojca we współczesnej rodzinie

Autor:

Malina, Jolanta

ORCID:

0000-0002-1661-8505

Temat i słowa kluczowe:

dzieci ; rola ojca ; brak ojca ; poczucie bezpieczeństwa

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę ojca w rodzinie, która zmienia się na przestrzeni lat. W obecnych czasach coraz częściej zdarza się, że ojcowie opuszczają swoje rodziny. Ma to odzwierciedlenie w emigracji zarobkowej i rozwodach. Brak właściwego zaangażowania ojców w pełnienie roli ojca a także, wychowywanie dzieci przez samotne matki, ma negatywny wpływ na rozwój dzieci ze względu na często występujące trudne sytuacje, z którymi nie radzą sobie matki i ich dzieci. Brak ojca w rodzinie może być między innymi przyczyną utraty poczucia bezpieczeństwa przez jej członków, negatywnie wpływa na rozwój dzieci. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących opinii kobiet na temat roli ojca we współczesnej rodzinie.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi: 10.23734/wwr20181.369.379

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Jolanta Malina

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.