Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Priorities of financial strategy at the different stages of the life cycle of the enterprise

Autor:

Sych, Olga ; Pasinovych, Iryna

Temat i słowa kluczowe:

life cycle of the enterprise ; sources of financing ; financial strategy ; indicators of financial strategy effectiveness

Abstrakt:

The importance of a strategic approach in the management of the enterprise, ensuring its functioning and development is substantiated. The priority problems and tasks of financial activity of the enterprise at different stages of the life cycle are determined. The usage of modern financing methods depending on the stages of the enterprise life cycle is proposed.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Karpińska, Marzena. Red. ; Wrzosek, Stefan. Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

DOI: 10.23734/23.18.007 ; ISBN 978-83-66066-27-4

Język:

eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Iryna Pasinovych ; © Copyright by Olga Sych