Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Normal Regulation of the Recognition and Evaluation of the Goodwill

Autor:

Starko, Iryna

Temat i słowa kluczowe:

statutory regulation ; goodwill ; intangible assets ; International Financial Reporting Standards ; internally generated goodwill

Abstrakt:

The international accounting and financial reporting standards for the reflection of goodwill in the reporting companies are analyzed. The peculiarities of recognition of internally generated goodwill and goodwill as a result of the merger of enterprises are presented. The ratio of goodwill and other intangible assets to the total assets in different countries of the world is analyzed. Since goodwill is not amortized, and its write-off should be carried out by testing for the subject of its depreciation, in the conducted study, an assessment is made of this method of writing off goodwill from the balance sheet.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Karpińska, Marzena. Red. ; Wrzosek, Stefan. Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

DOI: 10.23734/23.18.007 ; ISBN 978-83-66066-27-4

Język:

eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Iryna Starko