Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Koszty usług kredytowych świadczonych przez niebankowe instytucje pożyczkowe

Autor:

Paleczna, Magdalena

Temat i słowa kluczowe:

konsument ; koszt kredytu ; rzeczywista roczna stopa oprocentowania ; koszty usług kredytowych ; niebankowa instytucja pożyczkowa ; opłata przygotowawcza

Abstrakt:

W opracowaniu omówiono istotę i charakter działalności kredytowej niebankowych instytucji pożyczkowych. Instytucje te mogą udzielać kredytów konsumentom (tzw. kredytów konsumenckich), którzy mają wątpliwą zdolność kredytową lub konsumentom jej nieposiadającym. Dodatkowo niebankowe instytucje pożyczkowe, pożyczając środki pieniężne konsumentom angażują własny kapitał, co skutkuje występowaniem ryzyka w działalności tych instytucji. Oba czynniki wpływają na pobierane przez niebankowe instytucje pożyczkowe wynagrodzenia ‒ prowizje, opłaty i inne koszty związane z usługą kredytową. Wynagrodzenie kredytodawcy w rzeczywistości jest kosztem, jaki musi ponieść konsument w związku z udzielonym kredytem. Wysokość i rodzaj ponoszonych przez konsumenta kosztów często jest nieadekwatna do kwoty udzielanego kredytu ‒ może nawet stanowić równowartość kwoty kredytu, co zostało przeanalizowane w artykule.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Karpińska, Marzena. Red. ; Wrzosek, Stefan. Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

DOI: 10.23734/23.18.007 ; ISBN 978-83-66066-27-4

Język:

pol ; eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Magdalena Paleczna