Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Niecodzienna codzienność. Nie tylko o jednym wierszu Juliana Tuwima

Autor:

Sioma, Radosław

Temat i słowa kluczowe:

niesamowitość ; istnienie (Vorhandenheit) ; codzienność ; epifania ; poręczność (Zuhandenheit)

Abstrakt:

Artykuł jest interpretacją wiersza Juliana Tuwima Życie codzienne, w którym poeta odsłania wyjątkowość codzienności, jej niepojętość i tajemnicę. Lektura wiersza odwołuje się do innych utworów poetyckich (Zbigniewa Herberta, Jerzego Lieberta, Krystyny Miłobędzkiej), a przeprowadzona zostaje przy pomocy opozycyjnych kategorii poręczności rzeczy i ich istnienia (Martin Heidegger), komunikacji (Søren Kierkegaard/Michał Paweł Markowski), niesamowitości (Zygmunt Freud) i epifanii literackiej (Ryszard Nycz). W ostatecznym rachunku poezja jawi się jako próba poszukiwania języka dla niepojętości („jedyności” – Józef Czechowicz) świata, która zanika wskutek rutynizujących mechanizmów konstruowania „rzeczywistości codziennej” (opisanych przez Petera L. Bergera i Thomasa Luckmana).

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Banaszak, Ewa. Red.

Typ zasobu:

czasopisma online

Identyfikator:

ISSN 2657-3679

Język:

pol ; eng

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Radosław Sioma