Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wolność zgromadzeń dzieci na tle międzynarodowych i polskich rozwiązań prawnych

Autor:

Rzucidło, Jakub ; Węgrzyn, Justyna

Temat i słowa kluczowe:

wolność zgromadzeń dzieci ; Konstytucja RP

Abstrakt:

Adresatem wolności zgromadzeń jest każdy człowiek. To powinno oznaczać, że z wolności tej mogą korzystać także dzieci - osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Istotne są przy tym regulacje prawa międzynarodowego, które mogą nakładać na poszczególne państwa (związane takimi normami prawnymi), obowiązki w zakresie zagwarantowania małoletnim możliwości organizowania lub uczestniczenia w zgromadzeniu. O ile Rzeczpospolita Polska jest związana takimi przepisami, to muszą one znaleźć swoje odzwierciedlenie także w krajowym porządku prawnym. Stąd też zagadnienie to wymaga wszechstronnego rozstrzygnięcia.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Współtwórca:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red ; Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-65653-40-6

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Jest częścią:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Jakub Rzucidło ; © Copyright by Justyna Węgrzyn