Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Ochrona wizerunku uczestników zgromadzenia

Autor:

Kuczma, Emilia

Temat i słowa kluczowe:

wolność zgromadzeń ; ochrona wizerunku ; wizerunek ; prawa człowieka ; rozpowszechnianie wizerunku ; wizerunek uczestnika zgromadzenia ; dobro osobiste człowieka ; zgoda na rozpowszechnianie wizerunku ; zgromadzenie

Abstrakt:

Wizerunek jest cechą charakterystyczną każdemu człowiekowi stanowiącą jego dobro osobiste i jako takie podlega szczególnej ochronie. Rozpowszechnianie wizerunku danej osoby co do zasady wymaga uzyskania od niej zgody, zatem jego bezprawne wykorzystywanie stanowi o naruszeniu tego dobra. Ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne wprowadza jednak pewne wyjątki od tej ogólnej reguły stanowiąc, iż w przypadku, gdy rozpowszechnianie dotyczy osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak np. zgromadzenie, nie jest wymagana wspomniana zgoda. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zatem przedstawienie i określenie granic ochrony wizerunku uczestników zgromadzenia jako elementu większej całości w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Współtwórca:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red ; Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-65653-40-6

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Jest częścią:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Emilia Kuczma