Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Bezpieczeństwo i porządek publiczny a konstytucyjna ochrona wolności zgromadzeń – prawna problematyka utrwalania obrazu dla potrzeb organów ścigania w tle z niemieckim prawem o zgromadzeniach

Autor:

Iluk, Łukasz

Temat i słowa kluczowe:

wideorejestracja zgromadzeń ; czynności operacyjno-rozpoznawcze Policji ; prawo zgromadzeń

Abstrakt:

Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny stanu regulacji prawnych w zakresie wideorejestracji zgromadzeń. Inspiracją do przedmiotowych rozważań były grudniowe wydarzenia przed siedzibą Sejmu w 2016 roku. Na wstępie zostanie przybliżony stan faktyczny wydarzeń, a następnie przedstawi się unormowania w materii zapisu obrazu. Ponadto w oparciu o przeprowadzoną ankietę wybranych organów policji zostanie wykazane, że obowiązująca regulacja prawna nie jest wystarczająca. Z tego powodu na podstawie podjętych rozważań sformułowane zostały we wnioskach postulaty de lege ferenda. Dla porównania Autor prezentuje niemieckie regulacje prawne w zakresie utrwalania obrazu i dźwięku przez organy policji podczas zgromadzeń.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo eBooki.com.pl

Współtwórca:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red ; Ławniczak, Artur (1960- ). Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-65653-40-6

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (eMonografie Katedry Prawa Konstytucyjnego ; 1)

Jest częścią:

bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Łukasz Iluk