PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Smok nad Dnieprem : Chiny w relacjach z Białorusią i Ukrainą po 2010 roku

Autor:

Adamczyk Marcin

Temat i słowa kluczowe:

Chiny ; Ukraina ; Białoruś ; relacje wojskowe ; relacje gospodarcze ; wojna na Ukrainie ; aneksja Krymu

Abstrakt:

We wstępie do niniejszej książki zaprezentowany zostanie aktualny stan badań oraz główne założenia związane z zaangażowaniem Chin w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto przedstawione zostaną szczegóły na temat warsztatu badawczego (w postaci podejścia teoretycznego, przyjętych hipotez badawczych, wykorzystanego materiału itd.). Rozdział drugi poruszy problematykę relacji ChRL i Republiki Białorusi w obszarze gospodarczym i militarnym (w mniejszej mierze politycznym). Natomiast rozdział trzeci (poświęcony Ukrainie) skupi się na relacjach gospodarczych, jak i politycznych w kontekście „rewolucji godnościowej” czy następującej po niej aneksji Krymu oraz wojnie ukraińsko-rosyjskiej w Donbasie. Ostatnią część pracy stanowić będzie podsumowanie w oparciu o wnioski z wcześniejszych rozdziałów. Ponadto w zakończeniu współpraca z Białorusią i Ukrainą zostanie przeanalizowana również z perspektywy chińskiej. Autor postanowił wyabstrahować to zagadnienie w celu lepszej eksplanacji istoty zaangażowania Państwa Środka nad Dnieprem. Biorąc pod uwagę, iż motywacje decydentów w Pekinie odnośnie współpracy są zbliżone, takie wyodrębnienie ma zdaniem autora logiczne uzasadnienie. Na ostatnich stronach opracowania znajdują się aneksy w postaci zestawienia wymiany handlowej Chin z krajami Europy Środkowej i Wschodniej (wraz z Rosją) oraz mapy przedstawiające przebieg Nowego Jedwabnego Szlaku. Załączniki mają charakter rozszerzający względem informacji zawartych w głównej części opracowania.

Miejsce wydania:

Sobótka

Wydawca:

Copyright by Marcin Adamczyk

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-947925-0-3

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Autor opisu:

em