Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Pseudonimizacja jako nowy środek zabezpieczenia danych osobowych w świetle zmian prawnych w UE – wybrane aspekty

Tytuł odmienny:

Pseudonymization as a new means of securing personal data in the light of EU legal changes – selected aspects

Autor:

Niedźwiecki, Mateusz

Temat i słowa kluczowe:

pseudonimizacja ; ochrona danych osobowych ; rozporządzenie ; nowelizacja ; RODO

Opis:

Streszcz. art. w jęz. ang. ; Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski

Abstrakt:

W niniejszym artykule zajęto się kwestią pseudonimizacji, która stanowi sposób zabezpieczenia danych osobowych. Oznacza przetworzenie danych osobowych, w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Pojęcie to pojawia się po raz pierwszy w nowym rozporządzeniu unijnym z 2016 roku. W artykule przedstawiono główne zmiany związane z nową regulacją, opisano proces pseudonimizacji jak i wybrane metody jej stosowania. Zaprezentowano także wady, które mogą się wiązać z tą techniką. Autor odnosi się również do aspektu praktycznego przytaczając wyniki badania prowadzonego na zlecenie firmy Dell w 2016 roku dotyczącego nowego rozporządzenia

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identyfikator:

ISSN 2080-332X ; ISBN 978-83-65158-12-3

Język:

pol ; eng

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdjm