polski   english  

Informacje

Wiadomości

rss20

Planowana modernizacja BCUWr i RUWr
18.10.2017

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie planowana jest aktualizacja oprogramowania Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego i Repozytorium UWr do wersji dLibra 6.0. Najpoważniejsze zmiany jakie zostaną wdrożone to: responsywny interfejs użytkownika, zmiana silnika wyszukiwarki, wprowadzenie wyszukiwania fasetowego, obsługa publikacji wieloformatowych. Zostaną wprowadzone również poprawki w systemie dLibra mające na celu usprawnienie funkcjonowania BCUWr i RUWr.

W związku z tymi zmianami mogą pojawić się przejściowe trudności w korzystaniu z BCUWr i RUWr oraz aplikacji redaktora. Prosimy o wyrozumiałość oraz o zgłaszanie wszelkich problemów, które zostaną przez Państwa dostrzeżone.

Zwracamy się również z prośbą o nadsyłanie wszelkich sugestii dotyczących polepszenia funkcjonowania BCUWr i RUWr od strony aplikacji czytelnika oraz aplikacji redaktora. W miarę możliwości będziemy się starali uwzględnić Państwa uwagi. Przykładowe wdrożenie nowej wersji oprogramowania dLibra w wersji 6.0 można podejrzeć w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej - https://www.sbc.org.pl.

 Informujemy, że aktualizacja oprogramowania dLibra to pierwszy etap modernizacji Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Repozytorium UWr. Kolejnym krokiem będzie integracja ze standardem IIIF - http://iiif.io/, który umożliwia wykorzystanie bardzo szerokiej interoperacyjności w ogólnoświatowej komunikacji naukowej. Integracja ze standardem IIIF została zaplanowana jako drugi etap modernizacji BCUWr oraz RUWr i będzie realizowana w ramach projektu Leopoldina online.

Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem BCUWr oraz Repozytorium UWr zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy przy testowaniu nowych funkcjonalności.

Dyrekcja BUWr i Zespól ds. BCUWr i RUWr

60 lat Pracowni Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
19.12.2011

Pracownia Reprografii i Digitalizacji jest jednostką Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczanie najcenniejszych zabytków piśmiennictwa zgromadzonych w Oddziałach: Rękopisów, Starych Druków, Zbiorów Muzycznych, Kartografi cznych, Grafi cznych oraz w Kolekcji Śląsko-Łużyckiej, a także umożliwienie szerokim kręgom czytelników na całym świecie łatwego dostępu do nich.

W tym roku mija 60 lat działalności Pracowni Reprograficznej BUWr, zwanej na początku Stacją Foto-Mikrofilmową, i kolejno Pracownią Fototechniczną, Pracownią Mikrofilmową, Pracownią Reprograficzną, a dziś Pracownią Reprografii i Digitalizacji.

Więcej informacji w Przeglądzie Uniwersyteckim.

O prawach autorskich i dziełach osieroconych w naszej bibliotece
28.10.2011

5 września 2011 r. gościem Biblioteki Uniwersyteckiej była Lidia Geringer de Oedenberg, poseł do Parlamentu Europejskiego. Pracująca w Komisji Prawnej europoseł była 19 września br. posłem sprawozdawcą raportu w sprawie dyrektywy o dziełach osieroconych.

Spotkanie zorganizowano w należącej do Pracowni Reprografi i i Digitalizacji nowej sali Sekcji Digitalizacji i Mediów Cyfrowych, w której mieści się większość urządzeń pozwalających na napełnianie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji w Przeglądzie Uniwersyteckim oraz na stronie http://www.lgeringer.pl/napiasku.htm.

Digitalizacja miesięcznika „Odra”
26.03.2011

Z okazji jubileuszu 50-lecia miesięcznika „Odra” rozpoczęliśmy digitalizację jego archiwalnych numerów - http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/15653. Na łamach pisma poruszane są tematy z historii i polityki, filozofii, sztuki i filmu oraz prezentowana jest twórczość literacka młodych pisarzy i artystów. Digitalizację miesięcznika sponsoruje Rentier.pl. Poszczególne zeszyty będą sukcesywnie poddawane procesowi rozpoznawania tekstu - OCR, dzięki czemu będzie możliwe pełnotekstowe przeszukiwanie treści publikacji udostępnionych w formatach DjVu oraz PDF.

Nowa wersja oprogramowania - dLibra 5.0 w BCUWr
02.03.2011

1 marca 2011 roku w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego zostało zaktualizowane oprogramowanie dLibra wykorzystywane do obsługi BCUWr. Najnowsza wersja systemu - dLibra 5.0 umożliwia między innymi uruchomienie repozytorium uczelnianego funkcjonującego w modelu self-archiving (autoarchiwizacja). Szczegółowe informacje na temat nowych funkcjonalności dostępne są na stronie - http://dlibra.psnc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=72

Informator o zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
26.07.2010

Wśród nowości BCUWr chcemy polecić opis kolekcji rękopisów BU (wraz z bogatą bibliografią) autorstwa byłego pracownika Oddziału Rękopisów dr Lesława Spychały. Jest to informator, który był przygotowywany do uaktualnionego wydania przewodnika pt. "Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce".

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/28100

Zaproszenie na konferencję: Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacji.
09.06.2010

W różnego rodzaju instytucjach gromadzone są od dawna takie same i podobne dobra kultury. Sytuacja, w której tradycyjne metody ich opisu i dokumentowania w każdej z nich pozostają odmienne, poważnie utrudnia zarówno kompleksowe badania, jak i efektywne oraz przyjazne dla odbiorcy udostępnianie informacji o dziedzictwie kulturowym.

Rozwój technologii sieciowych oraz inicjatywy mające na celu kompleksowe upowszechnianie wiedzy o kulturze w systemach cyfrowych, takie jak Europeana czy European Library, czynią potrzebę harmonizacji standardów metadanych i języka opisu zabytków i dokumentów tym bardziej pilną. Powszechnie oczekuje się, że wprowadzanie, wymiana i publikacja danych przy zastosowaniu systemów funkcjonujących w Sieci pozwoli na wykorzystaniu efektu synergii, integrując działania podejmowane w tym zakresie w różnego rodzaju instytucjach, takich jak biblioteki, muzea i archiwa. Jednocześnie powinny one stanowić poważne ułatwienie w dostępie do informacji dla różnych grup użytkowników - osób profesjonalnie zainteresowanych specyficznymi zagadnieniami, ale także - co należy podkreślić - szerokiej rzeszy odbiorców, korzystających w swej działalności z wyników badań nad kulturą w takich dziedzinach jak oświata, wychowanie, rekreacja czy turystyka.

W tym kontekście organizatorzy konferencji pragnęliby podjąć dyskusję na temat możliwości wypracowania wspólnych założeń metodologicznych, standardów metadanych, narzędzi słownikowych oraz rozwiązań technologicznych, stosowanych w wyżej wymienionych instytucjach i rozważyć szanse podejmowania międzyśrodowiskowych inicjatyw w zakresie udostępniania informacji o zawartości posiadanych kolekcji. Uzupełnieniem proponowanej tematyki rozważań powinny stać się zagadnienia z zakresu Semantic Web, co pozwoliłoby na osadzenie podejmowanej problematyki w szerszym kontekście zjawisk zachodzących w Sieci.

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Historycznego »

Polskie publikacje w ViFaOst - Wirtualnej Bibliotece Europy Wschodniej
26.05.2010

ViFaOst - Wirtualna Biblioteka Europy Wschodniej jest interdyscyplinarnym portalem, który oferuje społeczności akademickiej szeroki zakres informacji na temat Europy Wschodniej. Wszechstronne możliwości wyszukiwania umożliwiają dostęp do specjalistycznych informacji naukowych na temat historii, języka, literatury, polityki i kultury wschodnich, środkowo-wschodnich i południowo-wschodnich krajów i regionów europejskich. Wszystkie treści są istotne ze względów naukowych i skatalogowane według międzynarodowych standardów bibliotecznych. Dzięki powiązaniu Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego z Federacją Bibliotek Cyfrowych wszystkie publikacje z BCUWr są dostępne również za pośrednictwem ViFaOst.

Więcej informacji na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych »

Uniwersytet Wrocławski pod względem zasobów cyfrowych na drugim miejscu w kraju
13.05.2010

Dziś „Rzeczpospolita" i „Perspektywy" ogłosiły swój ranking uczelni. Uniwersytet Wrocławski awansował od ubiegłego roku w klasyfikacji ogólnej o jedno miejsce – z pozycji siódmej na szóstą. Miłym akcentem dla BUWr jest to, że pod względem zasobów cyfrowych jesteśmy na drugim miejscu w kraju, oczywiście za deklasującym wszystkich w tej dziedzinie Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego »

Goście z Grecji, Turcji i Serbii odwiedzili BCUWr w ramach projektu Access IT
02.05.2010

27 kwietnia goście z Grecji, Turcji i Serbii poznawali od kuchni funkcjonowanie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pokazaliśmy im nasz sprzęt, zdradziliśmy sekrety organizacyjne i zademonstrowaliśmy narzędzia pomysłu naszych informatyków.

Szkolenie przygotowane przez Pracownię Reprografii na Piasku jest jednym z przedsięwzięć projektu Access IT, finansowanego ze środków programu Culture 2007-2013. Projekt ma na celu wsparcie procesu cyfryzacji zasobów bibliotek i muzeów w Grecji, Turcji i Serbii, zaproponowanie i pomoc we wdrożeniu takich rozwiązań, które pozwoliłyby w przyszłości udostępniać dobra kultury tych krajów w portalu Europeana.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego »

Katalogi rękopisów
01.05.2010

Historyczne katalogi rękopisów dopełnione zostały o:

- katalog rękopisów Tomasza Redigera, "Katalog der Handschriften der Rehdigerana", zawierający również indeks (dawna Biblioteka Miejska)
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/27968

- Catalogus codicum scriptorum, qui in Bibliotheca Regia ac Academica Wratislaviensi servantur, wraz z indeksem (dawna Biblioteka Uniwersytecka).
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/22457

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego na Facebooku
01.04.2010

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego uruchomiła swój profil na popularnym, ogólnoświatowym portalu społecznościowym Facebook. Zapraszamy wszystkich czytelników i sympatyków do powiększenia grona fanów i do uczestnictwa w wirtualnym życiu BCUWr.

Europejskie dysertacje na kliknięcie
03.03.2010

Dart-Europe14 polskich bibliotek cyfrowych, a wśród nich Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, przystąpiło pod koniec lutego do współtworzenia portalu DART-Europe, który umożliwia dotarcie do elektronicznych wersji dyplomowych prac badawczych z 16 krajów europejskich.

Wyszukiwarka DART-Europe odnajduje prace według kryteriów zadanych przez poszukującego. Po kliknięciu na tytuł wybranej  pozycji trafiamy do biblioteki cyfrowej, która przechowuje ją w swoich zasobach, i możemy, nie ruszając się od komputera, przestudiować interesującą nas pracę.

Polskie instytucje w projekcie DART-Europe
Publikacje z Uniwersytetu Wrocławskiego

Jest to kolejna szansa na promocję polskich uczonych oraz uczelni, które reprezentują.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego »

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego w Europeanie :-)
12.12.2009

Od dzisiaj, czyli dokładnie cztery lata od dnia, w którym została uruchomiona Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (12.12.2005), wszystkie publikacje dostępne w BCUWr można oglądać za pośrednictwem Europeany - Europejskiej Biblioteki Cyfrowej. Na dzień dzisiejszy (12.12.2009) w Europeanie są widoczne 23467 publikacje z BCUWr - 22456 tekstów, 996 obrazów i 15 filmów video. Oznacza to, że Uniwersytet Wrocławski zaakcentował swoją obecność 23467 razy na jednej z najbardziej popularnych w Europie platform internetowych, a liczba ta będzie ciągle rosła. Pojawił się więc nowy, bardzo istotny kanał promocji i dystrybucji informacji o UWr oraz uczonych w nim pracujących.

Podsumowanie ankiety
29.08.2009
W Biuletynu EBIB (nr 5/2009) zostały opublikowane wyniki ankiety mającej na celu zbadanie oczekiwań użytkowników polskich bibliotek cyfrowych. Podsumowanie ankiety dostępne jest pod adresem: http://www.ebib.info/2009/105/a.php?mazurek.
Warsztaty dotyczące projektów ENRICH i EuropeanaLocal
01.05.2009

23 czerwca 2009 roku Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu wspólnie z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym organizują warsztaty dotyczące projektów ENRICH oraz EuropeanaLocal zatytułowane "Współtworzenie europejskiej, cyfrowej przestrzeni dziedzictwa kulturowego". Warsztaty odbędą się we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szczegółowe informacje na temat wspomnianych projektów można znaleźć na stronach:

- projekt ENRICH
- projekt EuropeanaLocal

Warsztaty skupią się na zaprezentowaniu w jaki sposób Biblioteka Uniwersytecka, bazując na systemie do budowy bibliotek cyfrowych dLibra, włączyła się w projekt oparty na alternatywnym oprogramowaniu i jakich modyfikacji to wymagało. Poruszona zostanie też kwestia włączania zbiorów cyfrowych w ogólnoeuropejską bibliotekę cyfrową Europeana.

Więcej informacji na stronie warsztatów »

Badanie oczekiwań użytkowników polskich bibliotek cyfrowych
12.12.2008
Z dniem 1 marca 2009 r. ankieta została zamknięta. Po przeanalizowaniu wyników ankiety, zostaną one przekazane do publicznej wiadomości.
*****
Od dnia 11 grudnia 2008 r. dostępna jest dla Państwa ankieta mająca zapewnić w przyszłości większą użyteczność zasobów polskich bibliotek cyfrowych. Chcielibyśmy poznać Państwa preferencje co do zawartości bibliotek cyfrowych oraz co do sposobów korzystania z nich.

Dane zebrane w wyniku tej ankiety, pomogą nam określić dalsze kierunki rozwoju polskich bibliotek cyfrowych i ich zasobów.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety oraz do przekazania niniejszej informacji, innym potencjalnie zainteresowanym, osobom.

Dziękujemy za współpracę!

Digitalizacja i mikrofilmowanie wybranych niszczejących ze względu na zakwaszenie papieru gazet śląskich
03.11.2008
31 października 2008 r. została zakończona realizacja projektu „Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego - digitalizacja i mikrofilmowanie wybranych niszczejących ze względu na zakwaszenie papieru gazet śląskich, ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”, który w dużej części dotowany był przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. Lista zdigitalizowanych i udostępnionych online obiektów dostępna jest tutaj.

Opis każdej publikacji, stworzonej w ramach niniejszego projektu, został wzbogacony o dodatkowy atrybut "Sponsor digitalizacji", w którym znajduje się informacja o instytucji wspierającej działania związane z zabezpieczaniem i popularyzowaniem cennych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Informacja zawarta w atrybucie "Sponsor digitalizacji" uzupełniona hiperlinkiem do strony sponsora może okazać się bardzo cennym narzędziem marketingowym, które zrekompensuje nakłady przekazane na digitalizację.
Open Access Day
14.10.2008

Międzynarodowe organizacje Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulture, and the Public Library of Science ustanowiły 14 października Dniem Open Access.

Open Access Day

Więcej informacji na stronach:
http://openaccessday.org/
http://www.ebib.info/content/view/1568/
http://www.ebib.info/content/view/1573/
Nowa wersja ePoradnika
08.08.2008
Uzupełniona i poprawiona wersja ePoradnika redaktora zasobów cyfrowych (z 2008-07-03) jest już dostępna w BCUWr - http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/17320.
e-Biuletyn CBKE w BCUWr
07.08.2008
W BCUWr opublikowano już cały zasób e-Biuletynu CBKE tj. 19 numerów za lata 2003-2008, a w nich 150 artykułów autorów współpracujących z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej UWr, zob.: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication. W opublikowanych artykułach można znaleźć wiele ciekawych i praktycznych informacji dotyczących zagadnień związanych z prawem autorskim oraz "cyfrowymi" polami eksploatacji.
Ankieta dotycząca wymagań/potrzeb czytelników bibliotek cyfrowych
09.05.2008
W ramach europejskiego projektu ENRICH, którego celem jest stworzenie wirtualnego środowiska badań nad zabytkami piśmiennictwa europejskiego, przeprowadzana jest ankieta dotycząca wymagań/potrzeb czytelników bibliotek cyfrowych w zakresie nowych funkcji związanych z indywidualnymi kolekcjami oraz indywidualnymi wirtualnymi dokumentami.

W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich do wypełnienia ankiety, która znajduje się pod adresem: http://dlibra.psnc.pl/enrich/.

Ankieta składa się z 23 pytań, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Raport z interpretacją wyników ankiety zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, biorącym udział w ankiecie.
W BCUWr wdrożono nową wersję oprogramowania dLibra
28.04.2008
Od dzisiaj BCUWr działa na nowej wersji oprogramowania - dLibra 4.0. Dzięki temu czytelnicy maja dostęp do nowych funkcji usprawniających korzystanie z całego systemu rozproszonych bibliotek cyfrowych. Zalogowani Czytelnicy mogą teraz m. in.:

- tworzyć listę ulubionych publikacji (),
- polecać publikacje innym osobom,
- opisywać publikacje prywatnymi słowami kluczowymi (tagami, ), które nie są widoczne dla nikogo innego,
- oceniać publikacje (, zobacz listę już ocenionych),
- sugerować słowa kluczowe (tagi) do opisów publikacji.

Funkcje te widoczne są na stronie z opisem i treścią publikacji oraz na stronach profilu czytelnika. Mamy nadzieję, że ułatwią one Państwu korzystanie z naszej biblioteki cyfrowej. Zachęcamy do zakładania kont i logowania się.

W ramach aktualizacji dodano również wbudowaną przeglądarkę publikacji DjVu. Dzięki niej również Czytelnicy nie posiadający zewnętrznego dodatku do przeglądania DjVu będą mogli zapoznać się z treścią publikacji.
Podsumowanie kolejnego roku funkcjonowania BCUWr
28.02.2008
14 grudnia 2007 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się spotkanie, na którym podsumowano kolejny rok funkcjonowania Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zaprezentowano model współpracy pomiędzy jednostkami UWr na rzecz rozwoju BCUWr. Dzięki internetowej telewizji WPAiE - jednego z partnerów Biblioteki Cyfrowej - całe spotkanie zostało zarejestrowane i udostępnione w BCUWr pod adresem http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/12891.
Relacja z tego spotkania została również opublikowana w "Przeglądzie Uniwersyteckim" (Nr 12, grudzień 2007, str 15) - http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/11121.
1 grudnia 2007 roku rozpoczęto projekt ENRICH
14.01.2008
Celem projektu ENRICH jest ułatwienie dostępu do cyfrowych reprezentacji zabytków piśmiennictwa europejskiego oraz stworzenie wirtualnego sieciowego środowiska do ich badania. Projekt ten realizowany jest wspólnie przez 18 partnerów z 12 krajów. Koordynatorem jest Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej, partnerzy z Polski to Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. BUWr jest jednym partnerów odpowiedzialnych za dostarczenie treści cyfrowych, natomiast PCSS to partner technologiczny projektu.
Nowy interfejs w języku francuskim
19.11.2007
W Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego został uruchomiony nowy interfejs w języku francuskim.
Akademisches Kaleidoskop
12.11.2007
W Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego dostępne już są wszystkie archiwalne numery czasopisma Akademisches Kaleidoskop wydawanego przez Uniwersytet Wrocławski.
Magazyn Miłośników Matematyki
23.10.2007
W Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego zostały udostępnione archiwalne numery Magazynu Miłośników Matematyki. Obecnie są to numery z lat 2002-2004. Zapraszamy do lektury oraz do rozwiązywania zadań. Dodatkowe informacje na temat MMM można znaleźć na stronie - http://www.mmm.uni.wroc.pl/.
BCUWr dostępna w języku czeskim
04.10.2007
W dniu 03.10.2007 w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego został uruchomiony interfejs w języku czeskim. Prowadzone są również prace nad przygotowaniem wersji francuskiej.
Czeska Biblioteka Cyfrowa "Kramerius" przeszukiwana w BCUWr
14.04.2007
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego umożliwia wyszukiwanie zbiorów udostępnianych w Czeskiej Bibliotece Cyfrowej Kramerius. Możliwe jest to dzięki funkcji rozproszonego przeszukiwania zdalnych bibliotek wykorzystujących otwarty protokół OAI-PMH do wymiany metadanych. Aby sprawdzić jak działa międzynarodowe wyszukiwanie rozproszone należy zapytać BCUWr np. o czasopismo "Pozor". W wynikach wyszukiwania powinien znaleźć się odsyłacz przełączający do poszukiwanego zbioru dostępnego w Bibliotece Cyfrowej Kramerius. Przed rozpoczęciem wyszukiwania należy zaznaczyć opcję "Przeszukaj zdalne biblioteki".
Newsletter BUWr
05.04.2007
Biuro Promocji i Informacji UWr zaoferowało Bibliotece uruchomienie Newslettera dla czytelników BUWr poprzez udostępnienie mechanizmu jego subskrypcji oraz dystrybucji. Oferta ta jest świetną okazją, aby w dodatkowy sposób informować naszych czytelników i użytkowników o szerokiej działalności Biblioteki. Osoby chcące subskrybować Newsletter BUWr mogą to zrobić tutaj. Zapraszamy!
Uroczyste otwarcie BCUWr
08.12.2006
Dnia 5 grudnia 2006 roku o godzinie 10.00 w barokowej sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po przywitaniu licznie zebranych gości Dyrektor Biblioteki Grażyna Piotrowicz zrelacjonowała powstanie i wdrażanie Biblioteki Cyfrowej, a informacje zostały zilustrowane m.in. statystykami oraz multimedialną prezentacją BCUWr. Do współpracy z Biblioteką zostali zaproszeni pracownicy naukowi Uczelni, wrocławskie instytucje kulturalne oraz wydawnictwa.

Relacja z uroczystości wraz z fotografiami dostępna jest na stronie - http://www.bu.uni.wroc.pl/bc/otwarcie.html.
Bunzlausche Monatsschrift
04.10.2006
„Bunzlausche Monatsschrift” jest historycznym i dokumentacyjnym zbiorem informacji o uniwersalnym charakterze, a jego treść przez wiele lat kształtowała poglądy Ślązaków. Zawartość miesięcznika stanowi dla badaczy interesujące źródło do badań nad dziejami regionu. Publikacja "Bunzlausche Monatsschrift zum Nutzen und Vergnügen (1774-1806, 1811-1813, 1816-1818). Bibliografia zawartości czasopisma / Zeitschrifteninhaltsbibliographie." jest interaktywnym narzędziem umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie 457 zeszytów pisma: pełnotekstowe przeszukiwanie całego materiału, wyszukiwanie zaawansowane, OCR kopii rejestrów oraz indeksy autorów i pseudonimów. Pierwszy eBook w BCUWr udostępniony na licencji Creative Commons. Życzymy miłej lektury - www.BibliotekaCyfrowa.pl/publication/4950
Wdrożenie nowego systemu
26.06.2006
W dniu 21.06.2006 zostały zakończone prace nad wdrożeniem nowej wersji oprogramowania dLibra. Jedną z ważniejszych funkcji dostępnych w nowej wersji oprogramowania jest możliwość zdalnego przeszukiwania wszystkich bibliotek cyfrowych wykorzystujących oprogramowanie dLibra.
Zaproszenie do współpracy
25.05.2006
Zapraszamy pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do opublikowania swoich prac naukowych w BCUWr. więcej informacji »
Inne biblioteki cyfrowe
13.02.2006
Zapraszamy do innych bibliotek cyfrowych. Aktualny wykaz znajduje się tutaj.
Otwarcie BCUWr
12.12.2005
Zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. więcej informacji o projekcie »