polski   english  

Statystyki

Liczba publikacji: 2205

Obecnie czytających: 434

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-05-24: 5375708

Kolekcja

Repozytorium

Najczęściej czytane publikacje : Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane

 1. Komputeryzacja Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - dziesięć lat doświadczeń [10288]
 2. ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [2008-07-03] [5169]
 3. ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [2007-05-28] [2264]
 4. Bunzlausche Monatsschrift zum Nutzen und Vergnügen (1774-1806, 1811-1813, 1816-1818). Bibliografia zawartości czasopisma / Zeitschrifteninhaltsbibliographie. [PDF] [2184]
 5. eWydawnictwo BUWr jako promocja dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska i wsparcie dydaktyki akademickiej [1580]
 6. Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Niemczech wobec emigracji solidarnościowej w latach 1981-1989 [1357]
 7. Bunzlausche Monatsschrift zum Nutzen und Vergnügen (1774-1806, 1811-1813, 1816-1818). Bibliografia zawartości czasopisma / Zeitschrifteninhaltsbibliographie. [DjVu] [1099]
 8. DINI - Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. – Niemiecka Inicjatywa na rzecz Informacji Sieciowej [1054]
 9. Integracja systemu dLibra i Manuscriptorium [649]
 10. Europeana - możliwości współpracy [559]
 11. Gegenwart und Erinnerung – das deutsche und polnische Kulturerbe an der Oder [545]
 12. Wprowadzenie do współpracy w ramach programów i inicjatyw europejskich – cele i zadania Projektu ENRICH [389]
 13. Działania projektu EuropeanaLocal w Polsce [248]
 14. Współpraca BCUWr z Manuscriptorium w ramach Projektu ENRICH [247]
 15. Pierwsze trudne lata działalności : Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec w latach 1951-1954 [182]
 16. "In wessen Namen...?" : der Briefwechsel zwischen polnischen und deutschen Bischöfen im Jahr 1965 in der ostdeutschen Presselandschaft [172]
 17. Erich Honecker und die Solidarność [150]
 18. Techniques employed by Reprographic and Digitization Unit over a span of 65 years of its activity [146]
 19. Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945-1970 [145]
 20. Discursive Actor Attribution Analysis: A Tool to Analyze How People Make Sense of the Eurozone Crisis [137]
 21. Summon MultiSearch Engine and bibliography management programs as examples of modern Information Technologies application in Wrocław University Library [134]
 22. Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle do prowadzenia zdalnych szkoleń bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [120]
 23. Wrocław University Library against the background of models and developmental conceptions of modern academic libraries [94]
 24. Conservator's work documentation. Advantages and disadvantages of electronic documentation [93]
 25. Applicability of modern information technology tools to materials cataloging and coproducing the central NUKAT catalog [87]