polski   english  

Statystyki

Liczba publikacji: 2125

Obecnie czytających: 224

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-05-24: 2381153

Kolekcja

Repozytorium

Najczęściej czytane publikacje : Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane

Strona1z3

1 | 2 | 3
 1. Komputeryzacja Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - dziesięć lat doświadczeń [10175]
 2. ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [2008-07-03] [5050]
 3. ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [2007-05-28] [2249]
 4. Bunzlausche Monatsschrift zum Nutzen und Vergnügen (1774-1806, 1811-1813, 1816-1818). Bibliografia zawartości czasopisma / Zeitschrifteninhaltsbibliographie. [PDF] [2095]
 5. eWydawnictwo BUWr jako promocja dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska i wsparcie dydaktyki akademickiej [1531]
 6. Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Niemczech wobec emigracji solidarnościowej w latach 1981-1989 [1341]
 7. Bunzlausche Monatsschrift zum Nutzen und Vergnügen (1774-1806, 1811-1813, 1816-1818). Bibliografia zawartości czasopisma / Zeitschrifteninhaltsbibliographie. [DjVu] [1041]
 8. DINI - Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. – Niemiecka Inicjatywa na rzecz Informacji Sieciowej [1030]
 9. Integracja systemu dLibra i Manuscriptorium [610]
 10. Europeana - możliwości współpracy [546]
 11. Gegenwart und Erinnerung – das deutsche und polnische Kulturerbe an der Oder [515]
 12. Wprowadzenie do współpracy w ramach programów i inicjatyw europejskich – cele i zadania Projektu ENRICH [366]
 13. Współpraca BCUWr z Manuscriptorium w ramach Projektu ENRICH [244]
 14. Działania projektu EuropeanaLocal w Polsce [240]
 15. "In wessen Namen...?" : der Briefwechsel zwischen polnischen und deutschen Bischöfen im Jahr 1965 in der ostdeutschen Presselandschaft [163]
 16. Pierwsze trudne lata działalności : Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec w latach 1951-1954 [155]
 17. Erich Honecker und die Solidarność [141]
 18. Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945-1970 [138]
 19. Discursive Actor Attribution Analysis: A Tool to Analyze How People Make Sense of the Eurozone Crisis [129]
 20. Techniques employed by Reprographic and Digitization Unit over a span of 65 years of its activity [124]
 21. Summon MultiSearch Engine and bibliography management programs as examples of modern Information Technologies application in Wrocław University Library [115]
 22. Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle do prowadzenia zdalnych szkoleń bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [103]
 23. New possibilities of processing, preserving and presenting old prints developed with the applicability of the latest computer technologies [81]
 24. Wrocław University Library against the background of models and developmental conceptions of modern academic libraries [75]
 25. Applicability of modern information technology tools to materials cataloging and coproducing the central NUKAT catalog [73]