polski   english  

Statystyki

Liczba publikacji: 2205

Obecnie czytających: 470

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-05-24: 5374223

Kolekcja

Repozytorium

Najczęściej czytane publikacje : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 1. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Słowo wstępne [87752]
 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym : (wybrane uwagi) [70904]
 3. Problematyka przestępczości zorganizowanej [53551]
 4. Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne [33067]
 5. Manipulowanie umysłem : reforma procesu myślenia - pranie mózgu [25389]
 6. Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej : zagadnienia wybrane [24060]
 7. Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce [23273]
 8. Transformacja systemowa w Polsce : stracona szansa czy otwarcie drzwi do jednoczącej się Europy [23115]
 9. Nabycie praw z mocy decyzji administracyjnej [19627]
 10. Kształtowanie się rynku pracy w Polsce przed i po przekształceniach systemowych [18799]
 11. Typologia sprawców zabójstw [18676]
 12. Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie [18586]
 13. Finanse samorządu terytorialnego – podstawy wyodrębnienia, struktura [17961]
 14. Zbrodnia zabójstwa pozorowana samobójstwem : (studium przypadku) [17244]
 15. Grzegorz Leopold Seidler [17010]
 16. Mechanizmy obronne w ujęciu psychoanalitycznym [16775]
 17. Geneza i konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995 [16715]
 18. Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje [16663]
 19. Warunki zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych przewidzianych w prawie polskim [16661]
 20. Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w trybie art. 185a i 185b k.p.k. [16509]
 21. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w procesie globalizacji gospodarki [15589]
 22. Wykrywanie kłamstw na podstawie niewerbalnych wskaźników oszustwa : studium z pogranicza antropologii i prawa [15176]
 23. Prawo rolnika do płatności bezpośrednich a kontrola administracyjna prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [14703]
 24. Modus operandi jako środek identyfikacji sprawcy przestępstwa [13947]
 25. Kilka uwag o taktyce obrony i odpowiedzialności karnej adwokata [13756]