polski   english  

Statystyki

Liczba publikacji: 2125

Obecnie czytających: 303

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-05-24: 2401744

Kolekcja

Repozytorium

Najczęściej czytane publikacje : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 1. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Słowo wstępne [87502]
 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym : (wybrane uwagi) [69417]
 3. Problematyka przestępczości zorganizowanej [52530]
 4. Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne [32338]
 5. Manipulowanie umysłem : reforma procesu myślenia - pranie mózgu [25206]
 6. Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej : zagadnienia wybrane [22938]
 7. Transformacja systemowa w Polsce : stracona szansa czy otwarcie drzwi do jednoczącej się Europy [22835]
 8. Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce [22736]
 9. Nabycie praw z mocy decyzji administracyjnej [19154]
 10. Kształtowanie się rynku pracy w Polsce przed i po przekształceniach systemowych [18296]
 11. Typologia sprawców zabójstw [17725]
 12. Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie [17692]
 13. Finanse samorządu terytorialnego – podstawy wyodrębnienia, struktura [17222]
 14. Grzegorz Leopold Seidler [16969]
 15. Zbrodnia zabójstwa pozorowana samobójstwem : (studium przypadku) [16778]
 16. Warunki zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych przewidzianych w prawie polskim [16410]
 17. Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje [16153]
 18. Mechanizmy obronne w ujęciu psychoanalitycznym [16083]
 19. Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w trybie art. 185a i 185b k.p.k. [15950]
 20. Geneza i konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995 [15621]
 21. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w procesie globalizacji gospodarki [15243]
 22. Wykrywanie kłamstw na podstawie niewerbalnych wskaźników oszustwa : studium z pogranicza antropologii i prawa [14775]
 23. Prawo rolnika do płatności bezpośrednich a kontrola administracyjna prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [14415]
 24. Modus operandi jako środek identyfikacji sprawcy przestępstwa [13381]
 25. Ewolucja definiowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej [13311]