polski   english  

Statystyki

Liczba publikacji: 2023

Obecnie czytających: 211

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-05-24: 2440332

Kolekcja

Repozytorium

Najczęściej czytane publikacje : RUWr

 1. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Słowo wstępne [87335]
 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym : (wybrane uwagi) [67280]
 3. Problematyka przestępczości zorganizowanej [50436]
 4. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej [38730]
 5. Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne [32246]
 6. Manipulowanie umysłem : reforma procesu myślenia - pranie mózgu [25161]
 7. Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej : zagadnienia wybrane [22805]
 8. Transformacja systemowa w Polsce : stracona szansa czy otwarcie drzwi do jednoczącej się Europy [22773]
 9. Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce [22646]
 10. Nabycie praw z mocy decyzji administracyjnej [19102]
 11. Kształtowanie się rynku pracy w Polsce przed i po przekształceniach systemowych [17672]
 12. Typologia sprawców zabójstw [17607]
 13. Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie [17245]
 14. Finanse samorządu terytorialnego – podstawy wyodrębnienia, struktura [17147]
 15. Grzegorz Leopold Seidler [16958]
 16. Zbrodnia zabójstwa pozorowana samobójstwem : (studium przypadku) [16726]
 17. Warunki zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych przewidzianych w prawie polskim [16122]
 18. Mechanizmy obronne w ujęciu psychoanalitycznym [15977]
 19. Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje [15754]
 20. Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w trybie art. 185a i 185b k.p.k. [15380]
 21. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w procesie globalizacji gospodarki [15198]
 22. Wykrywanie kłamstw na podstawie niewerbalnych wskaźników oszustwa : studium z pogranicza antropologii i prawa [14636]
 23. Geneza i konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995 [14621]
 24. Prawo rolnika do płatności bezpośrednich a kontrola administracyjna prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [14265]
 25. Ewolucja definiowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej [13276]