polski   english  

Statystyki

Liczba publikacji: 2205

Obecnie czytających: 820

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-05-24: 4511528

Kolekcja

Repozytorium

Najczęściej czytane publikacje : RUWr

Strona1z87

1 | 2 | 3 | ...
 1. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Słowo wstępne [87752]
 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym : (wybrane uwagi) [70904]
 3. Problematyka przestępczości zorganizowanej [53551]
 4. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej [39171]
 5. Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne [33067]
 6. Manipulowanie umysłem : reforma procesu myślenia - pranie mózgu [25389]
 7. Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej : zagadnienia wybrane [24060]
 8. Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce [23273]
 9. Transformacja systemowa w Polsce : stracona szansa czy otwarcie drzwi do jednoczącej się Europy [23115]
 10. Nabycie praw z mocy decyzji administracyjnej [19627]
 11. Kształtowanie się rynku pracy w Polsce przed i po przekształceniach systemowych [18799]
 12. Typologia sprawców zabójstw [18676]
 13. Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie [18586]
 14. Finanse samorządu terytorialnego – podstawy wyodrębnienia, struktura [17961]
 15. Zbrodnia zabójstwa pozorowana samobójstwem : (studium przypadku) [17244]
 16. Grzegorz Leopold Seidler [17010]
 17. Mechanizmy obronne w ujęciu psychoanalitycznym [16775]
 18. Geneza i konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995 [16715]
 19. Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje [16663]
 20. Warunki zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych przewidzianych w prawie polskim [16661]
 21. Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w trybie art. 185a i 185b k.p.k. [16509]
 22. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w procesie globalizacji gospodarki [15589]
 23. Wykrywanie kłamstw na podstawie niewerbalnych wskaźników oszustwa : studium z pogranicza antropologii i prawa [15176]
 24. Prawo rolnika do płatności bezpośrednich a kontrola administracyjna prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [14703]
 25. Modus operandi jako środek identyfikacji sprawcy przestępstwa [13947]