polski   english  

Statystyki

Liczba publikacji: 1673

Obecnie czytających: 3097

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-05-24: 1945740

Kolekcja

Repozytorium

Najczęściej czytane publikacje : RUWr

Strona1z67

1 | 2 | 3 | ...
 1. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Słowo wstępne [87233]
 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym : (wybrane uwagi) [65874]
 3. Problematyka przestępczości zorganizowanej [48984]
 4. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej [38178]
 5. Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne [30689]
 6. Manipulowanie umysłem : reforma procesu myślenia - pranie mózgu [24873]
 7. Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce [21586]
 8. Transformacja systemowa w Polsce : stracona szansa czy otwarcie drzwi do jednoczącej się Europy [21215]
 9. Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej : zagadnienia wybrane [20797]
 10. Nabycie praw z mocy decyzji administracyjnej [18253]
 11. Grzegorz Leopold Seidler [16928]
 12. Kształtowanie się rynku pracy w Polsce przed i po przekształceniach systemowych [16886]
 13. Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie [16821]
 14. Warunki zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych przewidzianych w prawie polskim [15818]
 15. Zbrodnia zabójstwa pozorowana samobójstwem : (studium przypadku) [15748]
 16. Typologia sprawców zabójstw [15725]
 17. Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje [15179]
 18. Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w trybie art. 185a i 185b k.p.k. [14973]
 19. Mechanizmy obronne w ujęciu psychoanalitycznym [14760]
 20. Finanse samorządu terytorialnego – podstawy wyodrębnienia, struktura [14654]
 21. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w procesie globalizacji gospodarki [14421]
 22. Wykrywanie kłamstw na podstawie niewerbalnych wskaźników oszustwa : studium z pogranicza antropologii i prawa [14033]
 23. Prawo rolnika do płatności bezpośrednich a kontrola administracyjna prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [13883]
 24. Geneza i konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995 [13682]
 25. Ewolucja definiowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej [13013]