polski   english  

Kolekcja

Repozytorium

Opis kolekcji: Wydział Nauk Biologicznych

W skład wydziału wchodzą:

  • Instytut Biologii Eksperymentalnej
  • Instytut Genetyki i Mikrobiologii
  • Katedra Biologii Człowieka
  • Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii
  • Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
  • Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej
  • Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Liczba publikacji w kolekcji: 7

Ostatnio dodane

Ładowanie...